Bảng học phí tiếng Anh

Học phí lớp TVN Elementary English

 • Đóng từng tháng
  • 1.100.000 đồng/tháng
  • Chưa bao gồm giáo trình
 • Đóng 1 khóa (3 tháng)
  • 3.000.000 đồng/khóa (đã giảm 10%)
  • Tặng bộ giáo trình gốc
 • Đóng 2 khóa (6 tháng)
  • 5.610.000 đồng (đã giảm 15%)
  • Tặng bộ giáo trình gốc

Ghi chú

Giáo trình gốc sẽ được sử dụng cho suốt khóa Elementary
Market Leader (3rd edition) Elementary

Hình ảnh giáo trình gốc