13 Performance Test Tools for Client-Side

Nói đến Performance Testing, là nói đến server side – nơi mà sẽ xử lý rất rất nhiều requests từ khắp mọi nơi “đổ” về. Và chính vì phải xử lý nhiều như vậy, nên mới cần test performance. Trong quá trình làm performance test, Response Time là một thông số quan trọng để đánh giá performance của hệ thống.

More and more

[JMeter] Tài liệu hướng dẫn build API bằng JSON Server và Test API sử dụng JMeter

API Testing

Hello các bạn, Hiển Hoàng (Skype hienhoangminh290788) là một thành viên rất tích cực của group TVN – JMeter (https://join.skype.com/M3Xkc5RVm5qL) cũng như group TVN – Selenium. Qua quá trình support các bạn trong group, nhận thấy được nhu cầu về API Testing là rất lớn, các câu hỏi về JMeter liên quan đến việc test API cũng khá nhiều. Hiển

More and more