Chứng chỉ Agile Tester mẫu

Chứng chỉ mẫu - ISTQB Agile Tester - ASTQB

Chứng chỉ mẫu Agile Tester

Tương tự như các chứng chỉ ISTQB khác, chứng chỉ ISTQB Agile Tester cũng có nhiều nơi cấp. Chứng chỉ bên dưới là do Đức (iSQI – Germany) và Mỹ (US – ASTQB) cấp.

Phiên bản giấy (bản cứng – hard copy)

Chứng chỉ này là bản giấy, có dán tem niêm phong (seal) và đóng mộc nổi của ASTQB. Từ năm 2018, ASTQB đã ngưng cấp chứng chỉ bản cứng cho các bạn ở ngoài Mỹ.

Chứng chỉ mẫu - ISTQB Agile Tester - ASTQB

Phiên bản PDF (bản mềm – soft copy)

Phiên bản pdf – iSQI cấp

Ghi chú: Từ nay, khi thi Agile Tester, các bạn sẽ nhận được chứng chỉ là file pdf gọi là electronic certificate.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>