Nội dung khóa học Test Automation

Đến với khoá học Automation Test, WebDriver, do TESTING VN cung cấp, các bạn sẽ được trang bị các kiến thức hữu ích sau:
1. Introduction to automated test
2. Selenium WebDriver, RC and Grid
3. Locate Web Elements
4. Handle Test flow
5. Page Object Model & Keyword Driven Testing Framework
6. Creating Data Driven Test Framework with testNG
7. Enhancement test framework
8. BDD – Cucumber

Ghi chú: Trên đây là những đề mục chính mà khoá học sẽ trang bị, trong từng phần trên sẽ có một số thông tin chi tiết liên quan khác nữa. Phần đầu, tổng quan về kiểm thử tự động là tìm hiểu về lý thuyết. Các phần còn lại là thực hành trên máy tính.

Trân trọng