Đề cương ISTQB CTFL 2018 pdf bạn có thể download về

Như mình đã thông báo về cập nhật đề cương ISTQB CTFL 2018. Từ nay các bạn không thể thi theo nội dung ISTQB cũ, istqb ctfl 2011, mà chỉ có thể thi theo nội dung đề cương mới – ISTQB CTFL 2018.

Các bạn có thể xem hoặc tải đề cương ISTQB CTFL 2018 mới nhất từ istqb.org ở đây.

Tải về ISTQB CTFL Syllabus 2018.pdf

ISTQB CTFL Syllabus 2018

Nguồn: istqb.org

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>