Đề thi ISTQB CTFL 2018 đã bắt đầu có hiệu lực

Xin chào các bạn,

Đề thi ISTQB CTFL version 2011 sẽ được rút lại trên tất cả các nhà cung cấp thi online từ ngày 25-05-2019.

Có nghĩa là từ sau ngày 24-05 thì bạn sẽ không thể đăng ký theo nội dung ISTQB Syllabus 2011 (cũ) nữa. Thay vào đó, bạn bắt buộc phải thi theo đề thi ISTQB Syllabus 2018.

Tải về: Đề cương ISTQB CTFL 2018 mới nhất

Đề thi ISTQB CTFL 2011 online do UKTB cấp
chỉ còn cho phép chọn trong 2 ngày 23 và 24-05

(ngày hiện tại là 22-05)

Đề thi ISTQB CTFL Syllabus 2018 đã có hiệu lực

Xem thêm thông báo về đề cương ISTQB CTFL Syllabus 2018

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>