Kỹ năng mềm

Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy

❦ Nếu mọi chức năng mới đều được mang ra thảo luận kỹ lưỡng bởi cả nhóm phát triển phần mềm bao gồm Product Manager hay Product Owner, Developer, Tester, DevOps, và UX Designer thì chắc chắn sẽ gặp rất ít sự cố (incident) trong lúc vận hành. Trong tài liệu ISTQB CTFL đề cập nhiều kỹ thuật review (review

Read More...