Công cụ kiểm thử, Thủ thuật

Công cụ tạo tập tin .gif

🍀 Cụm từ “file .gif” mình dùng trong bài viết này là nói về các tập/tệp tin có định dạng là .gif (đuôi mở rộng .gif), ví dụ như bug1.gif. Tập tin .gif là gì? File .gif là một định dạng ảnh động không bao gồm âm thanh. GIF được viết tắt của cụm từ Graphics Interchange Format, (dịch nôm

Read More...