Kinh nghiệm học tập, Kỹ năng mềm

5 kỹ năng Tester nhất định phải có

🍀 Bài viết này liệt kê những kỹ năng cần thiết cho mọi tester từ manual đến kiểm thử tự động để làm tốt công việc của mình và phát triển xa hơn trong sự nghiệp của mình: Kiểm thử phần mềm là một quá trình bao gồm nhiều hoạt động khác nhau nhằm để kiểm tra và đánh giá

Read More...