Bảng học phí Testing VN 2022

TESTING VN xin cập nhật bảng học phí các lớp kiểm thử phần mềm.
Học phí này được áp dụng cho các khoá học được khai giảng từ Tháng 07-2022.

Các khóa học Kiểm thử Phần mềm

STTTên Khóa họcGiờ họcHọc phí
1Fresher Tester (Dành cho người mới)24 x 1.53,650,000 đồng
2Java for Testers10 x 33,650,000 đồng
3Restful API Testing (Postman)8 x 33,650,000 đồng
4Test Automation Engineer (Selenium)10 x 34,200,000 đồng
5ISTQB CTFL16 x 34,200,000 đồng
6ISTQB Agile Tester10 x 33,650,000 đồng
7DevOps for Tester8 x 3Sắp mở
8Business Analyst for Tester10 x 3Sắp mở
9Test Automation Engineer (Katalon Studio)8 x 3Sắp mở
Performance Testing – JMeter Advanced10 x 33,650,000 đồng
Performance Testing – JMeter10 x 33,250,000 đồng
Mobile Automation Testing – (Appium)10 x 33,650,000 đồng

Các khóa chuyên đề

STTTên Khóa họcSố giờHọc phí
1SQL for Testers6 giờ600.000 đồng
2Exploratory Testing3 giờ500.000 đồng
3Exploratory Testing for Backlog Refinement3 giờ500.000 đồng
4CV Workshop Series (3 sessions)6 giờ500.000 đồng

Các khoá học dành riêng do doanh nghiệp, vui lòng liên hệ 0908 045 005.

Ghi chú

  • Học phí trên chưa bao gồm VAT (theo qui định hiện hành, hiện tại là 8%)
  • 50.000 đồng từ học phí trên sẽ đóng góp vào Quỹ Khuyến Học TVN
  • CV Workshop Series (3 sessions) – hướng dẫn 100% bằng Tiếng Anh
  • Vui lòng liên hệ 0908 045 005 để được tư vấn chi tiết hơn

Trân trọng