Bảng học phí Testing VN 2021

TESTING VN xin cập nhật bảng học phí các lớp kiểm thử phần mềm.
Học phí này được áp dụng từ Tháng 08-2020.

Các khóa học Kiểm thử Phần mềm

STTTên Khóa họcGiờ họcHọc phí
1Fresher Tester24 x 1.53,250,000 đồng
2Performance Testing – JMeter10 x 33,250,000 đồng
3Java for Testers10 x 33,250,000 đồng
4API Testing (Postman)8 x 33,250,000 đồng
5Mobile Automation Testing – Appium8 x 33,650,000 đồng
6Test Automation Engineer (Selenium)10 x 33,650,000 đồng
7ISTQB CTFL16 x 33,650,000 đồng
8ISTQB Agile Tester10 x 33,650,000 đồng
9Performance Testing – JMeter Advanced10 x 33,650,000 đồng

Các khóa chuyên đề

STTTên Khóa họcSố giờHọc phí
1SQL for Testers6 giờ600.000 đồng
2CV Workshop Series (3 sessions)6 giờ500.000 đồng

Ghi chú

  • Học phí trên chưa bao gồm 10% VAT
  • 50.000 đồng từ học phí trên sẽ đóng góp vào Quỹ Khuyến Học TVN
  • CV Workshop Series (3 sessions) – hướng dẫn 100% bằng Tiếng Anh
  • Vui lòng liên hệ 090 942 6181 (Sơn) nếu cần thêm thông tin khác