Đào Tạo SQL for Testers

Thời lượng: 6 giờ (học trong 2 buổi)

Học phí: 700.000 đồng (giảm 100K cho các bạn đã từng học tại TESTING VN)

Thời gian học:

 • Buổi 1:
  • Nội dung: Tìm hiểu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) + dữ liệu + SQL + làm bài test trên giấy
  • Mục tiêu: Sau buổi này, học viên hiểu được vị trí của CSDL trong một hệ thống thông tin. Các lệnh SQL từ cơ bản đến nâng cao.
 • Buổi 2:
  • Nội dung: Thực hành trên máy. Sử dụng kiến thức SQL đã học ở buổi 1 để thao tác hơn 30 yêu cầu từ cơ bản đến nâng cao.
  • Mục tiêu: Học viên có thể hiểu và biết cách sử dụng SQL. Biết truy vấn dữ liệu cần thiết để phục vụ việc kiểm thử. Biết phương pháp tạo dữ liệu để kiểm thử, từ việc tạo dữ liệu trong excel rồi đưa vào CSDL cho đến viết câu lệnh Stores Procedures để tạo dữ liệu với số lượng lớn phục vụ kiểm thử hiệu năng.

Nội dung khoá học

 1. Database Management System – DDMS
 2. Database Relationships
 3. Install MS SQL Server 2012
 4. SQL Basic
 5. SQL Advanced
 6. SQL Joins
 7. SQL Functions
 8. SQL Stored Procedures
 9. SQL vs NoSQL
 10. SQL Quiz
 11. SQL CheetSheet
 12. References