Reply To: Ramp-up trong JMeter là gì?

Home Forums testingvn Ramp-up trong JMeter là gì? Reply To: Ramp-up trong JMeter là gì?

#1202
tuanpl
Participant

Trong trường hợp có 2 requests theo thứ tự A -> B
Request A tạo ra variable a và a được sử dụng làm input của request B.
Vì performance issue hay 1 số lý do nào đó response A “về trễ” hơn tính toán thì B xử lý thế nào ạ?