Commercial Off-The-Shelf

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #136
   tvn
   Keymaster

   Theo ISTQB Glossary 2.2

   (COTS) Commercial Off-The-Shelf software = Off-The-Shelf software: A software product that is developed for the general market, i.e. for a large number of customers, and that is delivered to many customers in identical format.

   TVN tạm dịch:
   Chương trình đóng gói sẵn: Một sản phẩm phần mềm được phát triển cho thị trường chung, ví dụ như cho một lượng lớn khách hàng, và nó được chuyển giao đến rất nhiều khách hàng trong theo cùng một dạng tương đồng nhau.

   Ví dụ:
   Là các phần mềm mà mình hay tải về hoặc đi mua đĩa DVD về cài vào máy tính của mình như MS office, Internet Download Manager,… Những phần mềm này, mình đâu đặt hàng cho nhà sản xuất? mình đâu có đưa yêu cầu cho họ. Nhưng mình thấy chức năng của chúng đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của mình thì mình mua về sử dụng.

   Mời xem thêm:

   Thuật ngữ đối ngược

   Thuật ngữ liên quan

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.