Chứng chỉ ISTQB, Thông tin

Lệ phí thi ISTQB offline tăng từ Tháng 08

Theo thông báo từ VTB, từ Tháng 08-2017, lệ phí thi ISTQB (offline) sẽ tăng từ 2 triệu lên thành 3 triệu. Tham khảo chi tiết bên dưới.

Our baseline exam prices have remained steady for the last 10 years in Vietnam. To continue providing exceptional service and outstanding offerings, effective August 1st, 2017, we will adjust certification exam prices as follows:

Examination Fees

  1. Foundation Level exam: 3,000,000 VND.
  2. Foundation Level Extension – Agile Tester exam: 3,000,000 VND.
  3. Each of the Advanced Level exams: 4,000,000 VND
  4. Each of the Expert Level exams: 6,000,000 VND

Dịch sang Tiếng Việt:

Lệ phí thi chuẩn của chúng tôi vẫn ổn định trong mười năm qua ở Việt Nam. Để tiếp tục cung cấp dịch vụ đặc biệt và xuất sắc, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2017, chúng tôi sẽ điều chỉnh lệ phí thi của các chứng chỉ như sau:

  1. Mức Foundation: 3,000,000 VND.
  2. Agile Tester (Foundation): 3,000,000 VND.
  3. Mỗi mô-đun Advanced: 4,000,000 VND
  4. Mỗi mô-đun Expert: 6,000,000 VND

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *