Thủ thuật

[Thủ thuật] Một số phím tắt khi sử dụng Inteliji

Phím tắt hay tiếng anh là “keyboard shortcuts” là một giải pháp để giảm thời gian viết code. Nhờ các thủ thuật này giúp coder có thể tiết kiêm được một chút thời gian quý báu để lướt facebook coi youtube 🙂 hay đọc post trên TESTING VN.

Inteliji là một IDE phổ biến ngày này được Jetbrains phát triển( Bạn này cón có nhiều tool mà minh đang dùng như RubyMin, Resphaper ….). Bài này mình đưa một số phím tắt mà mình hay dùng trong khi sư dụng Inteliji.

 1. Alt +1: Show Project structure ở phía trái
 2. Alt + 4 : Show Console Log ở dưới
 3. Alt +12: show terminal hay command line tools
 4. Alt + Enter: Import thư viện
 5. Alt+Shilf +L : Format Code: cái này là để nhìn lại cho đẹp , remove line, space trong code.
 6. /** + Enter : Chèn một Comment block cho một java method –> cái này thường được xuât ra trong java doc của một dự án
 7. sout + Enter--> System.out.println(“”)
 8. psvm +Enter –> Tạo hàm main()
 9. Ctrl + N/Ctrl +Shilf +N(Windows) or Command + N/Command +Shifl +N(MAC) –> tới một file hoặc class trong project
 10. Ctrl + F:  mở cửa sổ tìm kiếm
 11. CTRL + Y: xoá một dòng
 12. ….

 

Nguồn: kiến thức mình học được từ xưa đến giờ. 🙂

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *