Thủ thuật

Tạo File Theo Dung lượng Mong muốn

📁 Trong quá trình kiểm thử tester sẽ gặp trường hợp kiểm tra dung lượng cho phép upload. Bạn sẽ gặp khó khăn nếu không biết cách tạo ra một số file có dung lượng theo yêu cầu để kiểm thử hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo file có dung lượng theo mong muốn trên Windows và MacOS (máy Macbook) mà không cần cài thêm bất cứ chương trình phần mềm nào.

Cách tạo file với dung lượng theo ý muốn trên MACOS

Bước 1: Mở terminal

Bước 2: Dùng lệnh này để tạo file: mkfile -n size[b|k|m|g] filename

Ví dụ: Tạo file 10MB: mkfile -n 10m testing.vn

Tạo file có dung lượng theo mong muốn
Tạo file có dung lượng theo mong muốn
Kiểm tra dung lượng, 10.5MB là phần không gian lưu trên ổ đĩa, nhưng file có dung lượng là 10MB

Cách tạo file với dung lượng theo ý muốn trên Windows

Bước 1: Mở CMD (Command DOS) theo một trong các cách sau

  • Start => Run => gõ ‘cmd’ rồi nhấn Enter
  • Windows Key => rồi gõ ‘cmd’ rồi nhấn Enter
  • Click phải vào icon của shortcut của Command Prompt rồi click “Run as Administrator”

Bước 2: Dùng lện cd để đến thư mục mong muốn

Bước 3: Nhập command này để tạo file: FSUTIL FILE CREATENEW <tenfile>.<duoi mo rong> <dung luong>

Ví dụ: Tạo file 100MB FSUTIL FILE CREATENEW testing.vn 104857600

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *