Anna

hoc vien Anna My Linh

Lúc đầu đăng kí học vì chứng chỉ ISTQB, lúc vào học mới biết mình đã học được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về kiểm thử phần mềm chứ không chỉ phục vụ cho việc thi ISTQB. Thầy giáo vô cùng nhiệt tình (aSơn). Là nơi đáng tin cậy để các bạn gửi gắm niềm tin nha. Mình đã tham gia lớp ISTQB IK43.