Rosie

hoc vien - Rosie

Mình vừa làm xong bài kiểm tra cuối khóa lớp Fresher Tester FK47 mà được 25/39 luôn này ^^. Mình là một học viên trái ngành nên lúc đầu thực sự rất hoang mang và không biết có thể tiếp thu được kiến thức về ngành kiểm thử phần mềm này không nữa. Nhưng khi học qua khóa Fresher Tester ở TVN rồi thì hoàn toàn có thể tự tin để chuyển ngành. Mới đầu thấy khó hiểu vậy thôi nhưng sau khi được anh chị dạy sâu hơn, chăm chỉ ghi chép và đọc bài trước mỗi buổi học là hiểu được hết nè. Đặc biệt là Anh Sơn và Chị An siêu vui tính luôn, dạy rất nhiệt tình, rất là có tâm luôn ấy, lại còn giúp mình và các học viên khác định hướng rõ ràng để phát triển bản thân từ khi bắt đầu là Fresher Tester. Love Testing VN.