Minh Minh

hoc vien Minh Minh

Xuất sắc luôn ạ. A.Sơn và c.An dạy dễ hiểu, còn hỗ trợ nhiệt tình cho những bạn trái ngành như mình. Tuy anh chị rất bận nhưng vẫn trả lời các câu hỏi của mình đưa ra, thậm chí dành thời gian gọi riêng. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ!