Thông tin

Thông báo khai giảng khoá học kiểm thử phần mềm – 03-2018

3 TESTING VN xin thông báo lịch khai giảng các khóa học kiểm thử phần mềm Tháng 03-2018 như sau:

  • Fresher Tester: 12-03-2018 (Tối Thứ Hai – học 2-4-6 từ 7h30-9:00)
  • ISTQB CTFL: 11-03-2018 (Học cả ngày Chủ Nhật từ 8:30-11:30 và 1:30-4:30)
  • Automation Tester (Selenium): 3-3-2018 (Sáng Thứ 7)
  • Và các lớp khác, vui lòng xem chi tiết tại đây lịch khai giảng các khóa học kiểm thử phần mềm 2018.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *