Công cụ kiểm thử TestingWhiz

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #1242
   testerprovn
   Participant

   TestingWhiz là một công cụ tự động hóa testing với code-less scripting của Cygnet Infotech , nhà cung cấp giải pháp CNTT Level 3 của CMMi. Phiên bản Enterprise của công cụ TestingWhiz cung cấp một gói hoàn chỉnh các giải pháp test tự động khác nhau như test web, test phần mềm, test cơ sở dữ liệu, test API , test ứng dụng di động, bảo trì bộ test hồi quy, tối ưu hóa và tự động hóa và test trình duyệt chéo.
   TestingWhiz cung cấp các tính năng quan trọng khác nhau như:

   Test dựa trên từ khóa, dựa trên dữ liệu và test phân tán
   – Test mở rộng trình duyệt
   – Đối tượng ghi nội bộ
   – Tích hợp SMTP
   – Tích hợp với các công cụ theo dõi lỗi như Jira, Mantis, TFS và FogBugz
   – Tích hợp với các công cụ quản lý test như HP Quality Center, Zephyr, TestRail và Microsoft VSTS
   – Kho lưu trữ đối tượng tập trung
   – Tích hợp hệ thống kiểm soát phiên bản
   – Quy tắc ghi tùy chỉnh
   >> Xem thêm bài viết tại đây: https://testerprovn.com/

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.