Bảng học phí Testing VN 2023

TESTING VN xin cập nhật bảng học phí các lớp kiểm thử phần mềm.
Học phí này được áp dụng cho các khoá học được khai giảng từ Tháng 07-2022.

Các khóa học Kiểm thử Phần mềm

STTTên Khóa họcGiờ họcHọc phí
1Fresher Tester – Dành cho người mới24 x 1.53,650,000 đồng
2Java for Testers – Nếu bạn muốn học test auto10 x 33,650,000 đồng
3Restful API Testing (Postman)8 x 33,650,000 đồng
4Test Automation Engineer (Selenium)10 x 34,200,000 đồng
5ISTQB CTFL – Nếu bạn muốn nâng cao kiến thức16 x 34,200,000 đồng
6ISTQB Agile Tester10 x 33,650,000 đồng
7Fresher BA – Nếu bạn muốn làm IT BA10 x 35,500,000 đồng
8DevOps for Tester8 x 3Sắp mở
9Test Automation Engineer (Katalon Studio)8 x 3Sắp mở
Performance Testing – JMeter Advanced10 x 33,650,000 đồng
Performance Testing – JMeter10 x 33,250,000 đồng
Mobile Automation Testing – (Appium)10 x 33,650,000 đồng

Các khóa chuyên đề

STTTên Khóa họcSố giờHọc phí
1SQL for Testers9 giờ700.000 đồng*
2Test Analysis and Design3 giờ500.000 đồng
3Exploratory Testing3 giờ500.000 đồng
4Exploratory Testing for Backlog Refinement3 giờ500.000 đồng
5CV Workshop Series (3 sessions)6 giờ600.000 đồng

Các khoá học dành riêng do doanh nghiệp, vui lòng liên hệ qua 0908 045 005.

Ghi chú

  • Học phí trên chưa bao gồm VAT (theo qui định hiện hành là 10%)
  • Mỗi học viên, TVN sẽ trích 50.000 đồng góp Quỹ Khuyến Học TVN
  • Đăng ký nhóm 2 bạn trở lên, giảm 5% (Riêng các khoá học ngắn hạn giảm 100K)
  • CV Workshop Series (3 sessions) – hướng dẫn 100% bằng Tiếng Anh
  • Vui lòng liên hệ 0908 045 005 để được tư vấn chi tiết hơn

Trân trọng