Kiểm thử phần mềm

Sự khác nhau giữa confirmation và regression testing

👌 Rất nhiều bạn vẫn không phân biệt rõ sự khác nhau giữa confirmation và regression testing, trong bài này mình sẽ chia sẻ thông tin cơ bản và giúp bạn phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa confirmation và regression testing. Trước tiên mình sẽ giới thiệu về confirmation testing, sau đó là regression testing và

Read More...

Kiến thức chung

MVP là gì?

🌱Trong phát triển phần mềm, MVP viết tắt của cụm từ Minimum Viable Product để chỉ phiên bản tối thiểu của một ứng dụng/hệ thống phần mềm hay một chức năng (feature) mà có thể phát hành (release) đến tay người dùng. Phiên bản này chỉ bao gồm các chức năng cốt lõi, cơ bản nhất mà người dùng có

Read More...

Kinh nghiệm học tập

Tester trái ngành: Những khó khăn thường gặp

🍀 Nhiều bạn vẫn đang rất happy (vẫn thích và tìm thấy niềm vui trong công việc) với công việc kiểm thử phần mềm. Nhưng có bạn lại gặp nhiều khó khăn trở ngại và có thể tệ hơn là thấy chán nản với công việc này. Dưới đây là một số khó khăn thường gặp của các bạn trái

Read More...