Restful API Testing with Postman

Đối tượng học

Lớp Restful API Testing này phù hợp cho các bạn đã có nền tảng kiểm thử phần mềm, ví dụ tester, sinh viên CNTT, hoặc đã hoàn thành khóa Fresher Tester tại TESTING VN. Sau khi hoàn thành khóa học API Testing này, bạn có thể triển khai kiểm thử API hiệu quả trong các dự án mà bạn tham gia. Trong khóa này, bạn sẽ thực hành chính trên Postman.

Ngoài ra, bạn còn được làm quen với cách đọc và trình bày tài liệu mô tả và thực hành trên API của một số hệ thống lớn như AWS, Jira, và Google. Điều này giúp bạn có thể tự tìm hiểu và phát triển kỹ năng kiểm thử API của bạn trong tương lai.

Thời gian

 • Thời gian: Chiều Thứ 7 | 1:30 – 4:30
 • Thời lượng: 2 tháng (8 buổi)

Nội dung

 1. Fundamentals of API testing
 2. How to test an API
 3. Authorizing requests
 4. Debugging testing
 5. Testing API requests
 6. Variables and environments
 7. Automated API testing
 8. Monitoring, collection, and team works

Học phí

Vui lòng tham khảo Bảng học phí testing VN

Yêu cầu tư vấn

Nếu bạn vẫn có nhu cầu tư vấn và hỏi thêm thông tin về khoá học vui lòng liên hệ:

 • Email: admin@testing.vn
 • Skype: hoangliensonmt
 • Phone: 090 942 6181 (Sơn)