Lịch khai giảng các lớp Kiểm thử phần mềm

  • Lịch khai giảng mới nhất

Để cập nhật lịch khai giảng mới nhất của các khoá kiểm thử phần mềm, vui lòng tham khảo trên fan page của TESTING VN.

https://www.facebook.com/testingvn/events/

🌶🌶🌶

Nội dung khoá học

Tham khảo nội dung cơ bản của từng khoá học kiểm thử theo link tương ứng của tên khoá học mà bạn quan tâm.

  • Fresher BA – Dành cho tester muốn chuyển sang làm BA
  • Fresher Tester – Khoá học dành cho người mới bắt đầu
  • ISTQB CTFL – Dành cho tester (hoặc ai) muốn nắm chắc kiến thức kiểm thử hơn
  • ISTQB Agile Tester – Dành cho tester (hoặc ai) muốn làm việc với các dự án Agile
  • ISTQB Advanced Agile Tester – Dành cho tester (hoặc ai) đã học qua Agile Tester
  • Java for Tester – Dành cho manual tester muốn trang bị thêm kỹ năng kiểm thử tự động
  • Restful API Testing – Dành cho tester (hoặc ai) muốn tìm hiểu về kiểm thử API
  • Test Automation (Selenium) – Dành cho tester muốn làm kiểm thử tự động
  • SQL for Tester – Dành cho tester (hoặc ai) muốn tìm hiểu thêm về SQL để làm việc với databases

Cám ơn