Chính sách ưu đãi học phí

TESTING VN rất vui khi thông báo rằng từ 2018, các khoá học kiểm thử phần mềm tại TESTING VN sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi giảm học phí cho các khoá học như sau:

  1. Học viên cũ. Từ khoá học thứ hai trở đi bạn sẽ được giảm 5% học phí
  2. Đăng ký nhóm từ hai người trở lên, mỗi bạn được giảm 5% học phí
  3. Đóng tiền trước khai giảng 1 tuần, bạn sẽ được giảm 5% học phí
  4. Được học viên cũ giới thiệu, bạn sẽ được giảm 5% học phí
    Ví dụ, bạn A đã học tại TESTING VN, giới thiệu cho bạn B một khoá học bất kỳ, bạn B sẽ được giảm 5% học phí. Và bạn A sẽ được bạn B cám ơn ^^
  5. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS): Bạn vừa hoàn thành NVQS trong vòng 6 tháng sẽ được giảm 50% bất kỳ khoá nào. Cần giấy xác nhận của Cơ quan để so sánh đối chiếu khi nhập học.

Ghi chú

  • Các ưu đãi không được áp dụng đồng thời
  • Chúng tôi không có đội ngũ bán hàng hay cộng tác viên để bán khoá học. Khi bạn được học viên của TESTING VN (đang học hoặc cựu học viên) giới thiệu, bạn sẽ được giảm giá 5%. Khi đó, bạn cần cung cấp Họ tên của người giới thiệu và khoá học mà bạn ấy (đã) tham gia để đối chiếu.
  • Bạn sẽ phải trả lại phần học phí được ưu đãi sai – có thể được phát hiện sau thời điểm đóng tiền

Trân trọng