Phúc khảo Kết quả thi ISTQB Offline

Các bước đăng ký phúc khảo kết quả thi ISTQB Offline (do VTB cấp).

  1. Điền vào form này hoặc tải form đăng ký ở đây https://goo.gl/pqT6us
  2. Gửi form này đến admin@istqb.vn
  3. Thanh toán lệ phí 50$ theo qui định của VTB (Vui lòng xem hình thức thanh toán ở đây)
  4. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
    • Hoàng Liên Sơn
    • 090 942 6181
    • hoangliensonmt (Skype)

Nếu không thấy được form đăng ký, bạn vui lòng vào link này https://goo.gl/forms/VepIq5J54uIT9b5j2