Cách đăng ký thi ISTQB online

Bài viết này hướng dẫn cách đăng ký thi ISTQB online do UKTB cấp chứng chỉ thông qua Pearson Vue. Và đại lý thi là SmartPro.

Các bước đăng ký bao gồm 2 phần:

Phần I: Đăng ký thông tin

  1. Thông tin để đăng ký tài khoản trên trang BCS – quản lý thông tin cá nhân dự thi
  2. Thông tin account để đăng nhập trên trang Pearson VUE

Phần II: Sau khi đăng ký xong, bạn sẽ được tự đông logged-in. Tiến hành chọn môn thi (Mã: ISEB-SWT2)

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết:

Hướng dẫn mới nhất – Tháng 04.2024

Phần I: Đăng ký tài khoản (Nếu bạn chưa có tài khoản trên Pearson Vue)

Bước 0: Vào trang pearson vue, khu vực dành cho người dự thi,
https://home.pearsonvue.com/test-taker.aspx

Bước 1: Nhập “iseb” và click vào kết quả auto search như hình bên dưới

Thông tin để đăng ký trên trang BCS

Bước 2: Click vào nút ‘Create account’ để tạo tài khoản mới
(Tạo tài khoản nếu bạn chưa có.)

Bước 3: Chấp nhận điều khoản sử dụng của Pearson VUE

Bước 4 (Bạn đang ở Step 1): Nhập thông tin cá nhân của bạn. Thông tin chính xác trên CMND của bạn.

Nhập đầy đủ thông tin cá nhân. Nhập tất cả các ô có dấu * (yêu cầu nhập)

Nhập và xác nhận email của bạn (để nhận thông báo từ Pearson VUE và BCS), rồi click nút Next

Bước 5 (Bạn đang ở step 2): Nhập thông tin liên lạc

Bếu bạn không khống nhập thông tin địa chỉ phụ, thì click nút Next

Bước 6 (Bạn đang ở step 3): Nhập thông tin ngày sinh

Thông tin tài khoản để đăng nhập vào trang Pearson VUE

(https://www8.pearsonvue.com)

Bước 7 (Bạn đang ở step 4): Nhập thông tin để tạo tài khoản trên trang Pearson VUE – để đăng nhập chọn môn thi.

Chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công

Sau khi đăng ký xong, bạn sẽ được login tự động và ở trang chính (home).
Bạn đang ở đây: https://www8.pearsonvue.com/testtaker/registration/Dashboard/BCS/<Mã account của bạn>

Phần II: Chọn môn thi (Mã: ISEB-SWT2)

Bước 1: Click vào nút View Exams

Bước 2: Nhập mã môn thi “swt2”

Bước 3: Chọn mã môn thi hiển thị và click vào nút Go

Bước 4: Xem lại thông tin chi tiết của môn thi, click vào nút Schedule this Exam

Pearson VUE sẽ hiển thị danh sách các đại lý của Pearson VUE toàn quốc, các bạn muốn chọn Trung Tâm nào cũng được.
Mặc định sẽ là danh sách các trung tâm gần địa chỉ của bạn.

Bước 5: Kéo xuống dưới cuối trang và click vào link Display more test centers…

Bước 6: Chọn nơi thi thích hợp, mình để xuất SmartPro Training and Consulting vì chi phí thấp nhất

Bước 7: Chọn ngày thi
(Bạn nên chủ động liên hệ qua điện thoại trước với Trung Tâm SmartPro để hẹn lịch thi trước khi chọn online)

Bước 8: Chọn giờ thi

Bước 9: kiểm tra thông tin chi tiết, và click nút Proceed to Checkout để tiến hành thanh toán

Bạn đã hoàn tất đăng ký thi ISTQB online thông qua Pearson Vue do BCS (UKTB) cung cấp và thi tại đại lý thi là SmartPro.