Nội dung khoá học Agile Technical Tester

Nội dung khóa học này được xây dựng dựa trên đề cương ISTQB ® CTAL – Agile Technical Tester. Để tham gia lớp này, bạn nên hoàn thành khoá ISTQB CTFLISTQB Agile Tester.

Nội dung cơ bản bao gồm

(Vui lòng tham khảo nguyên gốc tiếng Anh bên dưới)

 1. Phân tích yêu cầu
  1. Các kỹ thuật phân tích yêu cầu
  2. Áp dụng các kỹ thuật phân tích yêu cầu để phân tích user story và epics
  3. Áp dụng các kỹ thuật phân tích yêu cầu và kỹ thuật kiểm thử để xác định tiêu chí chấp nhận
 1. Kiểm thử trong Agile
  1. Phát triển phần mềm Agile và các kỹ thuật kiểm thử
   1. Test-driven development (TDD) – Phát triển phần mềm theo hướng kiểm thử
   2. Behavior Driven Development (BDD) – Phát triển phần mềm theo hành vi
   3. Acceptance test-driven development (ATDD) – Phát triển phần mềm theo kiểm thử chấp nhận
  2. Kiểm thử dựa vào kinh nghiệm trong Agile
   1. Kết hợp các kỹ thuật kiểm thử dựa vào kinh nghiệm và kiểm thử hộp đen
   2. Tạo test charter và giải thích kết quả kiểm thử
  3. Các khía cạnh của chất lượng mã nguồn
   1. Tái cấu trúc mã nguồn
   2. Review mã nguồn và phân tích tĩnh giúp phát hiện lỗi và nợ kỹ thuật
 1. Kiểm thử tự động
  1. Các kỹ thuật kiểm thử tự động
   1. Data-Driven Testing – Kiểm thử hướng dữ liệu 
   2. Keyword-Driven Testing – Kiểm thử hướng từ khoá
   3. Áp dụng kiểm thử tự động vào các tình huống cụ thể
  2. Mức kiểm thử tự động
   1. Tìm hiểu mức độ kiểm thử tự động cần thiết
 1. Triển khai và chuyển giao
  1. Tích hợp liên tục, kiểm thử liên tục và chuyển giao liên tục
   1. Tích hợp liên tục và ảnh hưởng của nó đến kiểm thử
   2. Vai trò của kiểm thử liên tục trong tích hợp và chuyển giao liên tục (CD)
  2. Các dịch vụ ảo hoá

Ngoài câu hỏi mẫu sau mỗi phần kiến thức, các bạn còn được bổ sung kiến thức và kỹ năng kiểm thử khám phá (exploratory testing) và kinh nghiệm của Trainer (anh Hoàng Liên Sơn) giúp các bạn nâng cao kinh nghiệm kiểm thử phần mềm trong dự án thực tế.

Nội dung nguyên gốc tiếng Anh

 1. Requirements Engineering
  1. Requirements Engineering Techniques
  2. Analyze user stories and epics using requirements engineering techniques
  3. Identifying acceptance criteria using requirements engineering and test techniques
 2. Testing in Agile
  1. Agile Software Development and Test Techniques
   1. Test-driven development (TDD)
   2. Behavior Driven Development (BDD)
   3. Acceptance test-driven development (ATDD)
  2. Experience-based testing in Agile
   1. Combining experience-based techniques and black-box tests
   2. Creating test charters and interpreting their results
  3. Aspect of Code Quality
   1. Refactoring
   2. Code reviews and static code analysis to identify defects and technical debt
 3. Test Automation
  1. 3.1 Test Automation Techniques
   1. Data-Driven Testing
   2. Keyword-Driven Testing
   3. Applying Test Automation to a Given Test Approach
  2. Level of Automation
   1. Understand the level of test automation needed
 4. Deployment and Delivery
  1. Continuous Integration, continuous testing and continuous delivery
   1. Continuous integration and its impact on testing
   2. The role of continuous testing in continuous delivery and deployment (CD)
  2. Service Virtualization

Tư vấn và ghi danh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Zalo 0908045005

Trân trọng