Kinh nghiệm học tập

Trái ngành học tester khó không?

❤ Đối với mình, lý do của một đứa có nền tảng là tiếng Anh Thương Mại, lại đi học kiểm thử phần mềm là sau 2 năm làm việc trong lĩnh vực Marketing, cảm thấy bản thân thực sự không có hứng thú với nó, mặc dù đã cố gắng kiên trì một thời gian để xác định do

Read More...

Database, Kiến thức chung

SQL Injection

SQL Injection là gì 💻 SQL Injection là kỹ thuật cho phép hacker lợi dụng các lỗ hổng trong việc kiểm tra điều kiện dựa vào dữ liệu đầu vào (thường do người dùng nhập từ UI) hoặc khi thực thi các câu lệnh truy vấn và các thao tác khác trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database

Read More...

Thuật Ngữ Testing

Regression testing (kiểm thử hồi quy) là gì?

❤ Kiểm thử hồi quy (regression testing) là việc kiểm thử lại các chức năng hoặc toàn bộ hệ thống để bảo đảm chúng vẫn hoạt động tốt sau khi có sự thay đổi, ví dụ như thay đổi yêu cầu hoặc sửa lỗi (fix bug) hoặc thậm chí hệ thống của máy chủ (server) hoặc điện thoại nâng cấp

Read More...