Hướng dẫn đường đến TESTING VN

Xin chào,

Địa chỉ văn phòng Công Ty TNHH TESTING VIỆT NAM – 1054/9 Cách mạng Tháng 8, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Vui lòng gửi xe bên cạnh – Trung Tâm Văn hoá Thể Thao Cách Mạng Tháng Tám.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
• Skype: hoangliensonmt
• Phone: 0909426181
• Email: admin@testing.vn

Địa chỉ TESTING VN

Địa chỉ TESTING VN

Trân trọng.