Khai giảng SQL for Testers – SK2 (HCM)

Quy trình đăng ký học tại TESTING VN như sau:
Bước 1: Đăng ký thông tin cá nhân theo form này
Bước 2: Tham gia vào nhóm Skype của lớp. Mục đích thông báo, giải đáp trước, trong và sau khi học.
Bước 3: Thanh toán học phí.
Bước 4: Nhận tài liệu slide + hướng dẫn cài đặt + DB mẫu (hướng dẫn cài đặt online qua Skype và Teamviewer)
Bước 5: Đến ngày Khai Giảng, học tại TESTING VN

Read More...