TVNCLUB Offline

Hey, what is it?!?

  • 1/3
  • Best Idea light bulbs concept hand drawn with black marker on white. Teamwork makes the best ideas.

    2/3
  • 3/3

Hey, what is it?!? Bạn đã bao giờ gặp tình huống, đọc tài liệu đặc tả của Khách hàng hay trong những email có những “từ viết tắt” mà bạn phải vò đầu bứt tóc vì không biết nó là gì chưa? Bạn đã bao giờ băn khoăn khi post (mở) bug, mà không biết phải diễn tả “cái gì

Read More...