Presentation Skill for Testers

“Nói trước đám đông” không phải là chủ đề của buổi offline lần này của tvnclub tại TP.HCM. Offline lần này, anh Nguyễn Hữu Anh Đăng (đã từng là QA Engineer, và nay đang là BA) sẽ hướng dẫn mọi người kỹ năng mềm cần thiết cho tester, đó là kỹ năng trình bày một vấn đề gì đó. Tester mình rất cần kỹ năng này trong một số tình huống sau:
1. Trình bày về một con bug nào đó cho developer hoặc cả nhóm (trong một buổi họp)
2. Trình bày sự cố / vấn đề / Q&A với KH
3. Demo feature hoặc sản phẩm cho PM hoặc Khách hàng
4. Takeaway: Một số gợi ý và lời khuyên cho Tester trong giao tiếp

Read More...