Khai giảng SQL for Testers – HN

Xin chào,

TESTING VN xin thông báo sẽ khai giảng khoá SQL for Testers đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 24-06-2017.

Đăng ký học: https://goo.gl/forms/LOkpOFGOTpj5jtOB3

Read More...

Khai giảng SQL for Testers

Khai Giảng: 20-05-2017 SQL for Testers Tham khảo nội dung khoá học SQL for Testers Tổng thời lượng: 6 giờ (học trong 2 buổi) Thời gian học: Buổi 1: Nội dung: Tìm hiểu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) + dữ liệu + SQL + làm bài test trên giấy Mục tiêu: Sau buổi này, học viên

Read More...