Kinh nghiệm phỏng vấn Tester, Người thật

Cách để “sống hòa thuận” với Developer

🍀 Nhìn qua tiêu đề, có thể bạn cho rằng mối quan hệ giữa Tester (QA hay QC nói chung) và lập trình viên (Developer – hay gọi tắt là Dev) thường sẽ rất tệ, hiếm khi “cơm lành, canh ngọt” trong công việc. Nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Dev và Tester là “phức tạp”, “khó hòa

Read More...