Công cụ kiểm thử, JMeter

[JMeter] Tài liệu hướng dẫn build API bằng JSON Server và Test API sử dụng JMeter

Hello các bạn, Hiển Hoàng (Skype hienhoangminh290788) là một thành viên rất tích cực của group TVN – JMeter (https://join.skype.com/M3Xkc5RVm5qL) cũng như group TVN – Selenium. Qua quá trình support các bạn trong group, nhận thấy được nhu cầu về API Testing là rất lớn, các câu hỏi về JMeter liên quan đến việc test API cũng khá nhiều. Hiển

Read More...

TVNCLUB Offline

API Testing and Tools

Qua quá trình tìm tòi và không ngừng học hỏi Speaker đã hoàn thành tốt công việc của mình, đó là kiểm thử các hệ thống API. Cùng với sự đam mê và (nói nhỏ thôi nha) Speaker là một “tester lười”, không muốn suốt ngày ngồi chạy những test case tương tự nhau. Vì vậy Speaker đã luôn tìm

Read More...