Tuyển Tester, tuyển tester hcm

INCEPIT VIETNAM VÀ TESTING VN

Công ty IncepIT Vietnam

🤝 Xin thông báo chương trình hợp tác giữa Công ty IncepIT Vietnam và Testing VN về việc tuyển dụng Tester đã hoàn thành khóa học Fresher Tester tại TestingVN. Số lượng hiện đang cần tuyển là 03 bạn.

Tìm hiểu thêm thông tin về IncepIT Vietnam
Tìm hiểu thêm về khóa học Fresher Tester tại Testing VN

Thông tin chi tiết như sau:

Quyền lợi và Trách nhiệm của học viên

  • Khi được tuyển dụng, bạn sẽ được Công ty IncepIT Vietnam tài trợ học phí, trị giá 3.250.000 đồng.
  • Học viên chỉ cần cam kết làm việc cho Công ty IncepIT Vietnam tối thiểu 01 (một) năm

Trân trọng

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *