TVNCLUB Offline

Offline thành lập TVNCLUB

 • 1/13
 • 2/13
 • 3/13
 • 4/13
 • 5/13
 • 6/13
 • 7/13
 • 8/13
 • 9/13
 • 10/13
 • 11/13
 • 12/13
 • 13/13

Thời gian

 • Ngày: 21.11.2015 (Thứ Bảy)
 • Giờ: 13:00-16:30

Địa điểm

 • Cafe Trung Nguyên – 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh

Chi tiết

 • 13:00 – 14:00 – Đón khách
 • 14:00 – 14:30 – Giới thiệu mục đích và qui chế hoạt động của TVN Club
 • 14:30 – 15:00 – Trao đổi và hỏi đáp liên quan. Giới thiệu Ban Tổ Chức TVN Club
 • 15:00 – 16:00 – Trình bày và thảo luận về chủ đề “các test cases thường gặp”
 • 16:00 – 16:30 – Hỏi đáp và kết thúc

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *