Chứng chỉ ISTQB, Thông tin

Truy xuất thông tin chứng chỉ ISTQB online!

Nội dung đề cương ISTQB CTFL

Một tin vui cho các tín đồ ISTQB!

Theo thông báo từ Tổ chức ISTQB. Từ Tháng Sáu 2017 các bạn thi đỗ chứng chỉ ISTQB mọi cấp độ sẽ có thể truy xuất thông tin trên trang web ISTQB.

ISTQB® is pleased to announce that a new central register of successful candidates will be available on the ISTQB® website from June 2017. The Successful Candidate Register will list individuals who pass an ISTQB® certification examination (at all levels and across all modules) and who have given their consent to be included.

Ghi chú: chỉ áp dụng cho các bạn thi trong năm 2017.

Chi tiết thông báo:
SCR - Jan 2017 v1

Nguồn: http://www.istqb.org/news/press-releases/2017/657-istqb-announces-successful-candidate-register-to-launch-in-2017.html

You Might Also Like

One comment

  1. 1

    Liên quan đến vấn đề bạn vẫn chưa truy cập được thông tin của mình trên trang ISTQB.ORG là vì danh sách Certified Testers sẽ được cập nhật lần lượt cho từng Quốc Gia theo thông cáo báo chí của ISTQB.
    Các thông tin của các Certified Testers sẽ được hiển thị trên website ISTQB.ORG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *